25-26 สิงหาคม 2561 มาออนซอนกัน ณ.อบจ.ศรีสะเกษ

  • พิมพ์

สมัชชาสภาพลเมือง  "คนเมืองเมืองศรี อยู่ดีมีเเฮง ฮักแพงเเบ่งปัน"

25-26 สิงหาคม 2561 มาออนซอนกัน ณ.อบจ.ศรีสะเกษ